top of page

El Consell de la parròquia de Badia inclou militants de partits polítics avortistes

ByB

28 ene 2023

Al Consell Parroquial de Badia hi ha membres de Totes fem Badia i Esquerra Republicana de Catalunya

El Consell Parroquial de l’església de la Verge de la Mercè de Badia del Vallès compta amb, almenys, dos militants de partits polítics avortistes. En concret es tracta d'Ana María Luque, cap de llista de Totes fem Badia i Ramon Carreras, d’Esquerra Republicana de Catalunya. A més, Luque és la cap de l’oposició del Ple de l’Ajuntament de Badia, ja que el seu grup és el segon amb més representació municipal, amb 4 regidors, només per darrera del PSC que compta amb 10 regidors. Per la seva banda, Ramon Carreras ha estat el número 7 de les llistes d’Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions muncipals de Badia del 2019.

ERC és un partit nacionalista hispanòfob i avortista que considera que l'avortament és un dret que no és delicte ni pecat, per la qual cosa es situa en oberta confrontació amb el posicionament de l'Església. Per la seva part, Tots fem Badia és un partit proper a formacions nacionalpopulistes com els Comuns i a partits ultraradicals, com l'AEB, relacionat al seu torn amb la CUP i associacions separatistes violentes, i tots ells vinculats a moviments avortistes, com mostra a la seva pàgina web.

Les postures avortistes, en contra de l'Estatut del Consell Parroquial i del Catecisme de l'Església

La creació i funcionament dels consells parroquials pastorals estan regulats per l’Estatut Marc del Consell Pastoral Parroquial del Bisbat de Terrassa, al qual pertany la parròquia de la Verge de la Mercè de Badia. Aquesta norma estableix la naturalesa i finalitat del Consell Parroquial, que a l’article 1 detalla que és un òrgan consultiu format per fidels amb plena comunió amb l’Església. Aquest punt entra en total contradicció amb el posicionament avortista tant d’ERC com de Totes fem Badia.

El Dret a la Vida dels no nascuts està recollit al Catecisme de l’Església Catòlica, que al punt 2258 expressa: “La vida humana ha de ser tinguda com a sagrada, perquè des del seu inici és fruit de l’acció creadora de Déu i roman sempre amb una especial relació amb el Creador, el su únic fi. Només Déu és Senyor de la vida des del seu començament fins al seu terme; ningú en cap circumstància, pot atribuir-se el dret de matar de forma directa a un ésser humà innocent”.

A més, l’Estatut Marc del Consell Pastoral Parroquial, que segons l’article 2.3 es regeix pel Dret Canònic, estableix a l’article 3 que “ la competència del Consell Pastoral Parroquial s’estén i es limita a termes o qüestions de caràcter pastoral que, en l’àmbit parroquial, afecten la vida i l’activitat del poble de Déu”.

Excomunió immediata pels qui procuren l’avortament, segons el Dret Canònic.

L’avortament està catalogat com a delicte contra la Llibertat i la Vida de l’Hom pel Dret Canònic, que estableix, al punt 1398 que “qui procura l’avortament, si aquest es produeix, incorre en excomunió late sententiae”. És a dir, es tracta d’una excomunió automàtica sense necessitat de declaració per una autoritat eclesiàstica, degut a la gravetat del delicte de l’avortament. De fet, l'article 14 de l'Estatut Marc del Consell Pastoral Parroquial determina que el Bisbe diocesà, que és el Bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, podrà dissoldre el Consell Parroquial per motius greus, com sense dubte és la presència de polítics avortistes al Consell de la Parròquia de la Verge de la Mercè de Badia.

bottom of page