top of page

Es redueix a 30km/h la velocitat als carrers de Barberà d'un sol sentit

ByB

1 feb 2023

La limitació ha estat establerta per la nova Ordenança Municipal de Circulació i Movilitat que també regula els nous vehicles de transport personal com els patinets elèctrics

Des del 31 de gener de 2023 els vehicles que circulin pels carrers de sentit únic de Barberà del Vallès tindran una velocitat màxima de 30 kilòmetres per hora. D’aquesta forma es redueix en aquests carrers la velocitat de trànsit per l’interior de la població, que fins ara era, de forma general, de 50 kilòmetres per hora. Així ha quedat establert amb l’entrada en vigor de la nova Ordenança Municipal de Circulació i Movilitat, que va ser publicada el passat 5 de gener al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).

La nova Ordenança de Circulació també regula l’homologació i l’ús dels nous vehicles de transport individual, tal com els patinets elèctrics i altres vehicles de dues i tres rodes i quadricicles. Es tracta d’uns vehicles que no existien l’any que es va realitzar la normativa actualment en ús, que és del 1995 i que va ser modificat l’any 2015.

Un dels objectius principals de l’Ordenança és aclarir els aspectes més complexos de la normativa de circulació vigent per tal de fer-la més accessible a la ciutadania i faciltar-ne la comprensió. Per això s’ha consultat la legislació tant nacional i d’altres municipis d’Espanya, com la de l’Unió Europea, que regula l’ús i l’homologació dels vehicles de dos, tres i quatre rodes en el Reglament del Parlament i el Consell europeus 168/2013 del 15 de gener.

bottom of page